-ขอเชิญร่วมทำบุญ ณ.วัดแว่นจันทร์ หมู่ 15 ต. สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อความสุขและความเจริญในชีวิตของทุกท่าน
คาถาบูชาหลวงพ่อศิลาวัดแว่นจันทร์
ท่องนะโม ๓ จบ แล้วท่องว่า
พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชามะหาปัญโญ สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห
ติโลกะนาถังอะภิปูชะยามิ พุทธะบูชา พุทธศิลา ปูเชมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องร่วมสร้างเขื่อนหน้าวัดแว่นจันทร์

ในขณะนี้ทางวัดมีโครงการสร้างเขื่อนยาว ๑๒๐ราคาประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท เพื่อป้องกันตลิ่งพังบริเวณริมคลองหน้าวัดป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งปกติจะท่วมในช่วงเดือน พ.ย. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และก่อนหลังเดือนดังกล่าวก็มีปัญหาน้ำท่วมเหมือนกัน ซึ่งได้รับความลำบากในการจัดกิจกรรมในวัดทั้งพระและญาติโยม ลำบากมา ๒๐๐กว่าปีแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธา บริจาคเมตรละ ๑๐,๐๐๐บาท บันทึกชื่อและนามสกุลที่เสาเขื่อนประวัติวัดแว่นจันทร์ (ตาด้วง)

วัดแว่นจันทร์ตั้งอยู่ที่ ๘๕ หมู่ ๑๕ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่ พ.ศ. ๒๓๓๕ พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือพระปางสะดุ้งมาร สร้างจากหินศิลา เป็นพระประธานประจำอุโบสถตั้งแต่สร้างวัดมา และชาวบ้านวัดแว่นจันทร์จึงเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า หลวงพ่อศิลา และเคารพนับถือ หลวงพ่อศิลาและประวัติผู้สร้างวัดไม่ปรากฏคนสร้าง ที่เรียกกันว่า วัดตาด้วง สันนิษฐานกันว่า คนชื่อด้วงเป็นผู้สร้างจึงเรียกชื่อเล่นว่า วัดตาด้วง อุโบสถเป็นอุโบสถทรงไทยไม้สักทองและเป็นอุโบสถมหาอุด คือ ไม่มีประตูทางออกด้านหลัง