-ขอเชิญร่วมทำบุญ ณ.วัดแว่นจันทร์ หมู่ 15 ต. สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อความสุขและความเจริญในชีวิตของทุกท่าน

ประวัติวัดแว่นจันทร์ (ตาด้วง)

วัดแว่นจันทร์ตั้งอยู่ที่ ๘๕ หมู่ ๑๕ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่ พ.ศ. ๒๓๓๕ พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือพระปางสะดุ้งมาร สร้างจากหินศิลา เป็นพระประธานประจำอุโบสถตั้งแต่สร้างวัดมา และชาวบ้านวัดแว่นจันทร์จึงเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า หลวงพ่อศิลา และเคารพนับถือ หลวงพ่อศิลาและประวัติผู้สร้างวัดไม่ปรากฏคนสร้าง ที่เรียกกันว่า วัดตาด้วง สันนิษฐานกันว่า คนชื่อด้วงเป็นผู้สร้างจึงเรียกชื่อเล่นว่า วัดตาด้วง อุโบสถเป็นอุโบสถทรงไทยไม้สักทองและเป็นอุโบสถมหาอุด คือ ไม่มีประตูทางออกด้านหลัง