-ขอเชิญร่วมทำบุญ ณ.วัดแว่นจันทร์ หมู่ 15 ต. สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อความสุขและความเจริญในชีวิตของทุกท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องร่วมสร้างเขื่อนหน้าวัดแว่นจันทร์

ในขณะนี้ทางวัดมีโครงการสร้างเขื่อนยาว ๑๒๐ราคาประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท เพื่อป้องกันตลิ่งพังบริเวณริมคลองหน้าวัดป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งปกติจะท่วมในช่วงเดือน พ.ย. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และก่อนหลังเดือนดังกล่าวก็มีปัญหาน้ำท่วมเหมือนกัน ซึ่งได้รับความลำบากในการจัดกิจกรรมในวัดทั้งพระและญาติโยม ลำบากมา ๒๐๐กว่าปีแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธา บริจาคเมตรละ ๑๐,๐๐๐บาท บันทึกชื่อและนามสกุลที่เสาเขื่อน