-ขอเชิญร่วมทำบุญ ณ.วัดแว่นจันทร์ หมู่ 15 ต. สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อความสุขและความเจริญในชีวิตของทุกท่าน